Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Εγκρίθηκαν οι όροι του διακανονισμού για οφειλές στη ΔΕΥΑ Ηράκλειας- Τι προβλέπεται

δημοσίευση από: Sintiki News - 1/14/2020 10:32:00 μ.μ.

Σε μία σειρά ενεργειών για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων και τρεχουσών οφειλών των καταναλωτών, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηράκλειας.


Συγκεκριμένα, ενέκρινε την εφαρµογή της ρύθµισης ως εξής:
• Προκαταβολή 30% του ποσού για οφειλές από 100,00 € έως 500,00 €
• Προκαταβολή 20% του ποσού για οφειλές από 500,01 € και άνω
και
• Μηνιαίες ∆όσεις 5 για οφειλές µέχρι 500,00 €
• Μηνιαίες ∆όσεις 10 για οφειλές από 500,01 € µέχρι 1.000,00 €
• Μηνιαίες ∆όσεις 12 για οφειλές 1.000,01 € και άνω

-Υποχρεώσεις καταναλωτών που εντάσσονται στην ρύθµιση
• Να τηρούν το σύνολο των δόσεων
• Να πληρώνουν τους τρέχοντες λογαριασµούς που θα εκδοθούν µετά την σύναψη του διακανονισµού

-Την ακύρωση του διακανονισµού στη:
• Μη τήρηση δύο (2) συνεχόµενων δόσεων
• Μη εξόφληση τρεχουσών οφειλών µετά την σύναψη του διακανονισµού

-Την αποστολή της παραπάνω επείγουσας ειδοποίησης σε κάθε λογαριασµό µε ληξιπρόθεσµες οφειλές

-Την αποστολή εντύπων ατοµικής ειδοποίησης σε κάθε λογαριασµό µε ληξιπρόθεσµες και τρέχουσες οφειλές άνω των 300,00 € (συµπεριλαµβανοµένων των προσαυξήσεων) ανά παροχή µε υπάλληλο της επιχείρησης και ενηµερωτικό της εν λόγω ρύθµισης για την ένταξή τους εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών.

-Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η υδροδότηση του υδροµέτρου.

-Την διακοπή της υδροδότησης στους καταναλωτές µε οφειλές από 300,00 € και άνω ανά υδρόµετρο οι οποίοι δεν προσέλθουν στην ∆ΕΥΑΗ για να ενταχθούν στον διακανονισµό.

-Την ένταξη στην ρύθµιση στις ήδη κοµµένες παροχές (χωρίς υδροδότηση και υδρόµετρο) εφόσον οι καταναλωτές καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλουν εφάπαξ το ανάλογο τέλος επανασύνδεσης, το κόστος του υδροµέτρου και το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής της ρύθµισης όπως αναφέρεται παραπάνω προκειµένου να γίνει η επανασύνδεση.

Η απόφαση έχει ισχύ έως 31/03/2020.

About Sintiki News

Techism is an online Publication that complies Bizarre, Odd, Strange, Out of box facts about the stuff going around in the world which you may find hard to believe and understand. The Main Purpose of this site is to bring reality with a taste of entertainment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © Sintiki News™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.