Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020

«Καρφιά» του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά Κεραμέως

δημοσίευση από: Sintiki News - 10/17/2020 10:53:00 μ.μ.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει προς την Πολιτεία η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών για βασικά οικονομικά προβλήματα και ελλείψεις σε προσωπικό κάνοντας λόγο για κυβερνητικές παραλείψεις σε μια δύσκολη, λόγω της πανδημίας, περίοδο για το ίδρυμα. Την ίδια στιγμή, που το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, με το ποσό των 92,4 εκ ευρώ, το πανεπιστήμιο της Αθήνας εξαπολύει επίθεση κατά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τη μείωση των θέσεων διδασκόντων, από 31 (για το ακαδημαϊκό 2019-20) σε 24 (για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21), όταν μάλιστα αυτή την περίοδο οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι αυξημένες λόγω της πανδημίας.

 

Η Σύγκλητος θεωρεί, ότι η κατανομή στα Τμήματα / Σχολές του Ιδρύματος διακοσίων δεκαεπτά (217) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ κύκλου, δεν είναι επαρκής για τις σημερινές ανάγκες του Ιδρύματος. Επιπλέον, διαπιστώνει σημαντική καθυστέρηση στην τελική κατανομή των θέσεων αυτών, δεδομένου ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

 

Επισημαίνει για άλλη μια φορά τα μεγάλα κενά σε μέλη ΔΕΠ και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, τα οποία  έχουν συσσωρευτεί κατά την τελευταία δεκαετία, με σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά χάνονται και πολλά γνωστικά αντικείμενα. Τονίζει ότι οι δυσχέρειες υλοποίησης ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών στα Πανεπιστήμια, λόγω των τεράστιων κενών από τη μη αναπλήρωση των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ, εντείνονται ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία προκαλεί, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αύξηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε προσωπικό.

 

Η ανακοίνωση της Συγκλήτου

 

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση  της 14ης Οκτωβρίου 2020:

 

    Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τη μείωση των θέσεων διδασκόντων, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, από 31 (για το ακαδημαϊκό 2019-20) σε 24 (για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21), όταν μάλιστα αυτή την περίοδο οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι αυξημένες λόγω της πανδημία.

    Θεωρεί ότι η  κατανομή στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματος διακοσίων δεκαεπτά (217) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ κύκλου, δεν είναι επαρκής για τις σημερινές ανάγκες του Ιδρύματος. Επιπλέον, διαπιστώνει σημαντική καθυστέρηση στην τελική κατανομή των θέσεων αυτών, δεδομένου ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

    Επισημαίνει για άλλη μια φορά τα μεγάλα κενά σε μέλη ΔΕΠ και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, τα οποία  έχουν συσσωρευτεί κατά την τελευταία δεκαετία, με σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά χάνονται και πολλά γνωστικά αντικείμενα.

    Τονίζει ότι οι δυσχέρειες υλοποίησης ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών στα Πανεπιστήμια, λόγω των τεράστιων κενών από τη μη αναπλήρωση των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ, εντείνονται ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία προκαλεί, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αύξηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε προσωπικό.

    Υπενθυμίζει ότι οι νόμιμες διαδικασίες από την προκήρυξη της θέσης μέχρι την εκλογή και ανάληψή καθηκόντων ενός νέου μέλους ΔΕΠ είναι πολύμηνες.

    Ζητά την άμεση κατανομή του συνόλου των θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν στις 31/8/2019, όπως και όσων θέσεων μελών ΔΕΠ κενώνονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. παραιτήσεις, θάνατοι), καθώς έχει ήδη διανυθεί ένα ακαδημαϊκό έτος με τις θέσεις αυτές κενές.

    Ζητά, επίσης, τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την κατανομή, την 1η/1/2021, όλων των θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν τον Αύγουστο 2020.

    Επανέρχεται σε προηγούμενες αποφάσεις της για διάθεση κονδυλίων από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας για προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ στις Σχολές Επιστημών Υγείας της χώρας. Το αίτημα αυτό καθίσταται επιτακτικό και εν’ όψει της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

    Επανέρχεται σε προηγούμενες αποφάσεις της σχετικά με τη διάθεση θέσεων των κλάδων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και διοικητικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών των ΑΕΙ της χώρας. Τα Πανεπιστήμια έχουν ανάγκη από μόνιμο προσωπικό με αξιοπρεπείς μισθούς.

    Τονίζει την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του Πανεπιστημίου μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του 2021, ιδιαιτέρως τώρα που οι ανάγκες λόγω πανδημίας COVID-19 είναι αυξημένες  (μέτρα προστασίας των φοιτητών και εργαζομένων, ανάγκη για συχνά τεστ, ενίσχυση και εκσυγχρονισμένων πληροφοριακών συστημάτων, ενίσχυση υποδομών για τηλεργασία).

    Επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας (στέγαση, σίτιση, συγγράμματα, υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) είναι υποχρέωση της Πολιτείας, ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και που πλήττει ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους.

    Εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υψηλή αξία, από ακαδημαϊκή και επαγγελματική άποψη, των πτυχίων του ΕΚΠΑ και των άλλων δημόσιων Πανεπιστημίων α) η αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας σε πτυχία κολεγίων, τα οποία δεν ελέγχονται για την τήρηση όρων ποιότητας εκπαίδευσης και ακαδημαϊκότητας και β) η ύπαρξη πτυχίων χωρίς αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

    Επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τα ανακύπτοντα λόγω της πανδημίας προβλήματα με γνώμονα (α) τη δια ζώσης διενέργεια όσο το δυνατόν περισσοτέρων μαθημάτων και (β) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Τονίζει, τέλος, ότι στον βαθμό που θα το επιτρέψει η πορεία της πανδημίας, το ζητούμενο είναι  η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

 

 

 

 

About Sintiki News

Techism is an online Publication that complies Bizarre, Odd, Strange, Out of box facts about the stuff going around in the world which you may find hard to believe and understand. The Main Purpose of this site is to bring reality with a taste of entertainment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © Sintiki News™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.