Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

«Μέτωπο» υγειονομικών κατά των νέων ρυθμίσεων για τα Κολλέγια-Επιστολή στον πρωθυπουργό

δημοσίευση από: Sintiki News - 1/22/2021 09:00:00 μ.μ.

Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα  επτά Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ:

 

     Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

     Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

     Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

    Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

    Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών

    Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αττικής

    Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

 

που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000 επαγγελματίες υγείας, ζητούν τη  μη εφαρμογή κια άμεση απόσυρση των διατάξεων για τα Κολλέγια που ψηφίστηκαν προσφατα στη Βουλή.

 

Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, «η αιφνιδιαστική τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων, βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος,  με συνέπεια να υποβιβάζεται η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα».

 

Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών υπενθυμίζει  ότι:

 

    Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα  με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»

 

    Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως  είναι τα επαγγέλματα υγείας.

 

    Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους - μέλους και τρίτης χώρας,  είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.

 

Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με τον επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:

 

    να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου

 

    να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο (για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)

 

    να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής.

 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.

 

Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας επαγγελματίες υγείας.

 

Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sintiki News

Techism is an online Publication that complies Bizarre, Odd, Strange, Out of box facts about the stuff going around in the world which you may find hard to believe and understand. The Main Purpose of this site is to bring reality with a taste of entertainment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © Sintiki News™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.